Om VPFF

Høringer

Forbundet avgir løpende høringssvar direkte til norske og utenlandske myndigheter og organisasjoner, samt til foretak i den finansielle infrastrukturen.

Høringssvar fra Nordic Securities Association:

Forbundet deltar også i å utforme høringssvar sammen med våre nordiske kolleger gjennom Nordic Securities Association. Høringene til NSA kan leses her.