Graph

Ligningskurser

VPFF leverer beregnede verdier pr 1. januar på børsnoterte finansielle instrumenter samt en rekke unoterte obligasjonslån*. Disse verdiene oversendes Verdipapirsentralen ASA (Euronext) som rapporterer disse videre til Skatteetaten. Verdiene benyttes som offisielle ligningsverdier.

Dokumentet inneholder også en oversikt over kurser for verdipapirfond innrapportert til forbundet fra ulike Forvaltningsselskaper. Forvaltningsselskapene rapporterer selv de offisielle ligningsverdiene direkte til myndighetene.

-----

* VPFF har f.o.m. 2015 inngått avtale med Nordic Bond Pricing AS som har beregnet verdien på langt de fleste obligasjonslån basert på prisinformasjon fra ledende verdipapirforetak innen obligasjonshandel. Listen med ligningskurser vil bli supplert/oppdatert etter hvert som nye data kommer inn.