Graph

Ligningskurser

VPFF leverer beregnede verdier pr 1. januar på børsnoterte finansielle instrumenter samt en rekke unoterte obligasjonslån. Disse verdiene oversendes VPS og benyttes som offisielle ligningsverdier. Dokumentet inneholder også en oversikt over fondskurser innrapportert til forbundet fra de ulike Forvalterforetakene. Foretakene rapporterer selv de offisielle ligningsverdiene direkte til myndighetene.