Law

Bransjenormer

Verdipapirforetakenes Forbund utarbeider bransjenormer for å sikre en høy etisk standard hos medlemsforetakene. Denne oppgaven er høyt prioritert og er et viktig ledd i forbundets
kontinuerlige arbeid for å sikre bransjens faglige og profesjonelle utvikling og at regelverket etterleves.

Det er utarbeidet en rekke bransjenormer som er gruppert som Standarder og Anbefalinger.

Les mer

Om bransjenormer

Verdipapirforetakenes Forbund utarbeider bransjenormer for å sikre en høy etiske standard hos medlemsforetakene. Denne oppgaven er høyt prioritert og er et viktig ledd i forbundets kontinuerlige arbeid for å sikre bransjens faglige og profesjonelle utvikling og att regelverket etterleves..

Formålet er å fremme en ordnet og trygg handel med aksjer og andre finansielle instrumenter i Norge.

Forbundet fastsetter to typer bransjenormer: Anbefalinger og Standarder. Bransjestandarder vedtas av styret etter høring hos medlemsforetakene. Standarder er bindende for forbundets medlemmer, og det forutsettes at hvert enkelt medlem etterlever standarden. Bransjeanbefalingene vedtas også av styret. Medlemmene oppfordres sterkt til å følge disse anbefalingene.

Forbundet utarbeider også en rekke maler til bruk for verdipapirforetakene i ulike sammenhenger hvor en omforent struktur er å anbefale.