Klagebehandling

Medlemmer av Etisk råd

 • Prof. dr.juris Geir Woxholth

  Juridisk Fakultet, Universitetet i Oslo (leder)
 • Per Christian Johannesen

  Eksternt medlem
 • Elisabeth Barratt Sandvik

  Ansatt i medlemsforetak
 • Christoffer Bergene

  Ansatt i medlemsforetak
 • Roar Hatling

  Ansatt i medlemsforetak (vara)
 • Hege Marthinussen

  Ansatt i medlemsforetak (vara)
 • Gunnar Laksesvela

  Ansatt i medlemsforetak (vara)