Om VPFF

Vedtekter

Verdipapirforetakenes Forbund er en landsomfattende næringsorganisasjon for verdipapirforetak.

Å være medlem i Verdipapirforetakenes Forbund forplikter. Våre medlemsforetak har et felles mål om å styrke omverdenens tillit til verdipapirbransjen både gjennom profesjonelt arbeid med kapitalinnhenting, omstrukturering av virksomheter, og organisering av en ordnet og trygg handel med verdipapirer.

Mer om Forbundets virksomhet og krav til medlemsforetak i vedtektene under.