Om VPFF

Styret

Styret i Verdipapirforetakenes Forbund består av 9 personer. Det sittende styret ble valgt av generalforsamlingen 26. april 2023 og har følgende sammensetning: