Law 2
Klagebehandling

Behandlede klagesaker

Klagesakene er gruppert etter hvilket år de er innkommet og tatt opp til behandling. Datoen på dokumentet er dato for vedtak i Etisk Råd.