Om VPFF

Historikk

Verdipapirforetakenes Forbund er en av landets eldste næringsorganisasjoner.

Forbundet har røtter til Fondsbørsens Meglerforening og Norges Fondsmeglerforbund, som ble slått sammen i 1978.

Fondsbørsens Meglerforening ble stiftet i 1915. Foreningen fungerte som kursnoteringsutvalg på Kristiania Børs. Norske Fonds- og Aktiemegleres Landsforbund ble stiftet i 1918. Forbundet besto av 17 lokale fonds- og aksjemeglerforeninger. I 1975 endret det navn til Norges Fondsmeglerforbund.

I 2013 endret Norges Fondsmeglerforbund navn til Verdipapirforetakenes Forbund.