Files

Om VPFF

VPFF

  • bistår bransjen med utvikling av bransjenormer og maler
  • bistår bransjen med praktisk implementering av ny lovgivning
  • holder kontakt med myndighetene i Norge og EU
  • driver opplæring og autorisering av ansatte i foretakene
  • driver opplysningsvirksomhet om kapitalmarkedenes rolle i økonomien
  • deltar aktivt i fora for å øke antall kvinner i bransjen
  • behandler klagesaker fra kunder rettete mot medlemsforetak