Medlemmer

Sparebanken Vest

Postadresse
P.O. Box 7999, 5020 Bergen
Telefon
05555
Faks
+47 55 21 74 39
Foretaksnr.
NO 832 554 332
Kontaktperson
Tone Solbakken
Adm. dir.
Jan Erik Kjerpeseth
Nettside
https://www.spv.no/