Bransjenormer

Verdipapirforetakenes Forbund driver selvregulering innenfor lovens rammer. Denne oppgaven er høyt prioritert og er et viktig ledd i forbundets kontinuerlige arbeid for å sikre bransjens faglige og profesjonelle utvikling.

 

Formålet er å fremme en ordnet og trygg handel med aksjer og andre finansielle instrumenter i Norge.

Forbundet fastsetter to typer bransjenormer: Anbefalinger og standarder. Bransjestandarden vedtas av styret etter høring hos medlemsforetakene. Det forutsettes at hvert enkelt medlem etterlever standarden. Bransjeanbefalingene vedtas også av styret. Medlemmene oppfordres sterkt til å følge disse anbefalingene.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no