Medlemmer

Sparebanken Møre

Besøksadresse
Keiser Wilhelms gate 29/33
Postadresse
P.O.Box 121, 6001 Ålesund
Telefon
+47 70 11 30 00
Faks
+47 70 12 13 01
Foretaksnr.
NO 937 895 321
Kontaktperson
Runar Sandanger
Adm. dir.
Trond Nydal
Nettside
https://www.sbm.no/