Stillingsbeskrivelse

http://www.vpff.no/stillingsbeskrivelse

Fagsjef

VPFF (Verdipapirforetakenes Forbund) er en interesseorganisasjon for verdipapirforetakene i Norge. Forbundet driver blant annet næringspolitisk virksomhet, informasjons- og kursvirksomhet, juridisk rådgivning, utvikler bransjestandarder, har utstrakt kontakt med aktørene i verdipapirmarkedet, samt relevante offentlige myndigheter. VPFF følger regelverksutviklingen på EU-nivå nøye via Nordic Securities Association (NSA), og deltar også aktivt som lobbyist i Brüssel. Forbundet er ansvarlig for autorisasjonsordningen for ansatte i medlemsforetakene og har pr dato 2.300 autoriserte ansatte i systemet.

Vi søker nå en ny kollega for å erstatte to medarbeidere i deltidsstillinger.

Oppgavene vi primært har behov for å få dekket er å bistå med kontinuerlig utvikling av bransjens anbefalinger, standarder og maler i samarbeid med markedsaktørene, samt å lede arbeidet opp mot system/oppgjørsteknisk komité og post-trade. Stillingen vil også innebære deltagelse i relevante komitéer og utvalg under vårt samarbeid med nordiske søsterorganisasjoner, NSA. Drift og utvikling av autorisasjonssystemet, samt drift av web-siden vil kunne høre inn under stillingen. Din bakgrunn og profil vil være med å definere stillingsinnholdet nærmere.

Vi har et lite, men godt arbeidsmiljø. Det er stor grad av fleksibilitet både når det gjelder arbeidstid, arbeidssted og oppgaver, og vi regner med at du vil være med å utvikle oss videre som organisasjon. Vi holder til i moderne lokaler på Aker Brygge i Oslo.

Søkere må ha høyere utdannelse, og det er en forutsetning med erfaring fra eller kjennskap til verdipapirmarkedet, gjerne fra compliance/post-trade.

Søkere bør være initiativrike, utadrettede, og med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Gode engelskkunnskaper er nødvendige. Søknader vil behandles konfidensielt.

For henvendelser om stillingen, kontakt Adm.dir. Sindre Støer via vpff.no (https://www.vpff.no/om-vpff/administrasjon)

Søknad sendes til Karin Haugen på kh@vpff.no innen 20. august 2022