Arbeidet med å fremme medlemsforetakenes og bransjens interesser er tuftet på forbundets verdigrunnlag, og vi arbeider for at medlemsforetakene skal legge vekt på de samme kvalitetene.

Våre medlemsforetak skal til enhver tid være opptatt av, oppdatert på og etterleve lover, forskrifter, regler og instrukser som gjelder for medlemsforetakenes virksomhet.

INTEGRITET

  • Medlemsforetak og deres ansatte skal etterleve lover og regler som gjelder for virksomheten, inkludert bransjestandarder og interne rutiner
  • Medlemsforetak skal sikre at kunders interesser går foran foretakets interesser
  • Medlemsforetak skal opptre redelig og rettferdig i beste interesse for kundene
  • Medlemsforetak skal sette kundene i fokus og respektere deres tid

PROFESJONALITET

  • Medlemsforetak skal opptre saklig og korrekt i overensstemmelse med god forretningsskikk
  • Medlemsforetak skal håndtere interessekonflikter på en forsvarlig måte slik at kunders interesser ikke blir skadelidende
  • Medlemsforetak skal overholde taushetsplikt, og ikke omtale konkurrenter på en usaklig måte

KVALITET

  • Medlemsforetak skal ha høy faglig standard innenfor sine respektive forretningsområder
  • Medlemsforetak skal tilby produkter og tjenester av høy kvalitet med fokus på kundenes behov og forventninger
  • Medlemsforetak skal alltid streve etter å bli best i alt de gjør og holde høy kvalitet på både ansatte og produkter