Medlemmer

Sparebanken Sør

Besøksadresse
Rådhusgaten 7/9, Kristiansand
Postadresse
P.O.Box 200, 4662 Kristiansand
Telefon
09200
Faks
+47 37 05 72 40
Foretaksnr.
NO 937 894 538
Kontaktperson
Kristian Nåstad-Jensen
Adm. dir.
Geir Bergskaug
Nettside
https://www.sor.no/