Medlemmer

Sparebanken Sogn og Fjordane

Postadresse
P.O. Box 113, 6801 Førde
Telefon
+47 57 82 97 00
Faks
+47 57 82 97 04
Foretaksnr.
NO 946 670 081
Kontaktperson
Jan Arne Aasen
Adm. dir.
Trond Teigene
Nettside
https://www.ssf.no/