Bank

Verdipapirhandel

Handel med finansielle instrumenter skjer gjennom verdipapirforetak. For å få tilgang til handel må man etablere et kundeforhold til et slikt foretak. Lovgivningen krever at foretaket innhenter omfattende dokumentasjon fra og om potensielle kunder.