Vedtekter

Verdipapirforetakenes Forbund er en landsomfattende næringsorganisasjon for verdipapirforetak.

Å være medlem i Verdipapirforetakenes Forbund forplikter. Våre medlemsforetak har et felles mål om å styrke omverdenens tillit til verdipapirbransjen gjennom å fremme en ordnet og trygg handel med verdipapirer.

Mer om Forbundets virksomhet og krav til medlemsforetak i vedtektene under.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no