Historikk

Verdipapirforetakenes Forbund er en av landets eldste næringsorganisasjoner.

Forbundet har røtter til Fondsbørsens Meglerforening og Norges Fondsmeglerforbund, som ble slått sammen i 1978.

Fondsbørsens Meglerforening ble stiftet i 1915. Foreningen fungerte som kursnoteringsutvalg på Kristiania Børs. Norske Fonds- og Aktiemegleres Landsforbund ble stiftet i 1918. Forbundet besto av 17 lokale fonds- og aksjemeglerforeninger. I 1975 endret det navn til Norges Fondsmeglerforbund.

I 2013 endret Norges Fondsmeglerforbund navn til Verdipapirforetakenes Forbund.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no