Autorisasjonsordning

En viktig oppgave for forbundet er rollen som rådgiver og pådriver for bransjens faglige og profesjonelle utvikling.

Verdipapirforetakenes Forbund har etablert  egen autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetakene. Ordningen har som formål å bidra til at allmennheten opprettholder sin tillit til verdipapirforetakene. Blant annet skal ordningen sikre at de ansatte har betryggende kjennskap til, og etterlever, regelverket som gjelder for foretakenes og de ansattes virksomhet. Siden oppstart av autorisasjonsordningen høsten 1996 er det per 31.12.2019 totalt autorisert ca.6.725 personer.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no