Verdipapirforetakenes rolle

Verdipapirforetakene spiller en helt sentral rolle for store deler av norsk næringsliv.

De henter blant annet inn kapital til bedrifter, bistår selskaper i forbindelse med overtakelse av andre bedrifter og større omstruktureringer, og de lager grundige analyser av selskaper, bransjer og land som blant annet danner beslutningsgrunnlag for kundenes investeringer. Dette er finansielle problemløsningstjenester. I tillegg tilbyr de sine kunder finansiell formidling av verdipapir som egenkapital- og gjeldsinstrumenter, valuta- og råvarederivater.

Les mer i rapporten "Verdipapirforetakenes rolle i samfunnsøkonomien" under.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no