Statistikk for omsetning av OTC aksjer 3. kvartal 2012

Omsetningen av unoterte aksjer i 3. kvartal 2012 endte på NOK 504 millioner sammenlignet med NOK 1,8 milliarder samme periode i fjor.

I løpet av perioden har selskapene på OTC-listen gjennomført emisjoner for NOK 1,04 milliarder. I 3. kvartal 2012 har 1 selskap blitt registrert på OTC-listen og ingen selskaper har blitt avregistrert.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no