Statistikk for omsetning av OTC aksjer 2. kvartal 2013

Omsetningen i 2 kvartal 2013 av unoterte aksjer på OTC-listen endte på NOK ca 1,2 mrd.

Omsetningen i 2 kvartal 2013 av unoterte aksjer på OTC-listen endte på NOK ca 1,2 mrd mot NOK 712 mill samme periode i fjor. Omsetningen 1. halvår var på NOK ca 2,4 mrd mot ca NOK 1,7 mrd samme periode i fjor. OTC-selskapene har gjennomført emisjoner for ca NOK 4,4 mrd 1. halvår 2013. Et nytt selskap ble registrert i 2. kvartal (Greenship Bulk Trust).

Klikk her for å se OTC statistikk

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no