Statistikk for omsetning av OTC aksjer 1. kvartal 2013

Omsetningen av unoterte aksjer 1. kvartal 2013 endte på NOK 1,2 milliarder sammenlignet med NOK 988 millioner samme periode i fjor.

Selskapene på OTC-listen har i løpet av perioden gjennomført emisjoner for ca NOK 1,7 milliarder. Størst omsetning av aksjer var det i Frontline 2012 Ltd. med NOK 600 millioner. RS Platou Markets AS hadde høyest markedsandel med 22 pst.

Klikk her for OTC-statistikk 1. kvartal 2013

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no