OTC-statistikk 2012

Omsetningen av unoterte aksjer i 2012 endte på ca. NOK 3 mrd. som er en nedgang fra i fjor da omsetningen endte på ca NOK 7,3 mrd.

Omsetningen i 4. kvartal var på ca. NOK 800 millioner, sammenlignet med samme periode i fjor på ca. NOK 1,8 mrd. 4 nye selskaper har blitt registrert på OTC-listen i løpet av 2012 hvorav 2 selskap ble registrert i 4. kvartal. 7 selskaper ble strøket fra OTC-listen, hvorav 1 selskap ble notert på Oslo Axess. Ved årsskiftet var det registrert 59 selskaper i OTC-systemet (A-listen 43 selskaper og på B-listen 16 selskaper) til en samlet markedsverdi på ca. NOK 90 mrd. Selskapene på OTC-listen hentet inn ca. NOK 4,4 mrd. i risikokapital gjennom aksjeemisjoner i løpet av 2012.

Klikk her for OTC-statistikk 2012

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no