Bransjestatistikk 2012

Bransjestatistikk for 2012 med historiske tall for verdipapirforetak er publisert som Power-Point-presentasjon (pdf-fil). Statistikken er basert på Finanstilsynets tall og omfatter også foretak som ikke er medlem av Norges Fondsmeglerforbund. Anslagsvis har medlemmer av NFMF 80-90 pst av de totale driftsinntektene i bransjen.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no