Brukbart tredje kvartal for NOTC

Det ble omsatt aksjer på NOTC-listen for ca NOK 909 millioner i tredje kvartal 2020 sammenlignet med NOK 502 millioner tilsvarende periode i fjor. Vaccibody var den mest omsatte aksjen, mens Arctic Securities hadde den høyeste markedsandelen blant meglerforetakene.

Det er registrert syv nye selskaper på NOTC-listen så langt  i 2020. Ti selskaper er avregistrert hvorav syv selskaper ble notert på Merkur Market og ett på Oslo Børs. Hittil i år har selskapene på NOTC-listen hentet inn ca NOK 2,8 milliarder i ny aksjekapital.

Omsetningen første halvår var NOK 2,4 milliarder mot NOK 1,4 milliarder samme periode i fjor. Vaccibody var den mest omsatte aksjen, mens Arctic Securities hadde størst markedsandel.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no