Nyhetsarkiv

april 23, 2013 13:27:09 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Finanssenteret AS - 22.11.2010

Finanssenteret AS er tatt opp som medlem i Fondsmeglerforbundet f.o.m. 22. november 2010.

april 23, 2013 13:26:12 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Skandiabanken AB NUF - 24.11.2010

Skandiabanken AB NUF vil bli tatt opp som medlem i Fondsmeglerforbundet f.o.m. 1. januar 2011.

april 23, 2013 13:25:04 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Nordic Securities AS - 25.11.2010

Nordic Securities AS vil bli tatt opp som medlem i Fondsmeglerforbundet f.o.m. 1. desember 2010.

april 23, 2013 13:22:44 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 1.12.2010

Saken gjelder klage på gjennomført aksjekjøp gjennom Fokus Bank ved Fokus Markets idet klager hevder han ikke hadde lagt inn bindende ordre. Klagen avvises som foreldet etter en konkret vurdering.

april 23, 2013 13:21:07 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 1.12.2010

Klager gjør gjeldende at Netfonds Bank ASA (Netfonds) ikke foretok nødvendig kvalitetssikring av den dokumentasjonen som ble sendt inn i forbindelse med etableringen av kundeforholdet. Etisk Råd finner at avtalegrunnlaget for kundeforholdet anses ugyldig.

april 23, 2013 13:19:37 Nyheter

Bonusforskriften er fastsatt - 1.12.2010

Finansdepartementet har tatt hensyn til flere av synspunktene bransjen pekte på i høringsrunden ved fastsettelse av bonusforskriften.

april 23, 2013 13:17:04 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 2.12.2010

Klagen er knyttet til Agilis Group AS' håndtering av klagers kundeforhold i forbindelse med at klager handlet aksjer gjennom verdipapirforetaket. Klagen avvises som foreldet etter en konkret vurdering.

april 23, 2013 13:14:52 Nyheter

Kommentarer til IOSCO's utkast til regulering av OTC-derivater - 6.12.2010

The Nordic Securities Association (NSA) har i samarbeid med ISDA, AFME, ASSOSIM og BBA utarbeidet kommentarer til IOSCO's utkast til regulering av OTC-derivater.

april 23, 2013 13:07:53 Nyheter

MiFID Revisjon - 9.12.2010

EU-kommisjonen har publisert høringsforslag til endringer av MiFID-bestemmelsene. Endringsforslagene gjelder regulering av markedsplasser og handelssystemer, samt bestemmelser knyttet til investorbeskyttelse.

april 23, 2013 13:01:35 Nyheter

Utsettelse av plikt til å foreta lydopptak - 15.12.2010

Finansdepartementet har besluttet at ikrafttredelsen av endringene i verdipapirforskriften om verdipapirforetaks plikt til å foreta lydopptak av telefonsamtaler mv. utsettes i ytterligere tre måneder.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no