Høringer og offentlige brev

Verdipapirforetakenes Forbund utarbeider en rekke høringsuttalelser på vegne av bransjen i forbindelse med saker som myndigheter og andre sender på høring. I tillegg deltar Verdipapirforetakenes Forbund i et bredt europeisk samarbeid med andre internasjonale meglerforbund, hvor det utarbeides høringsuttalelser til European Securities and Markets Authority (ESMA) og andre EU/EØS-institusjoner.

Høringer og offentlige brev ligger kronologisk arkivert i menyen til venstre.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no