Bransjestatistikk

BRANSJESTATISTIKK 2013

Bransjestatistikk for 2013 med historiske tall er publisert nedenfor i PDF-format . Statistikken er basert på Finanstilsynets tall og omfatter også foretak som ikke er medlem av Verdipapirforetakenes Forbund. Forbundets medlemmer representerer anslagsvis 80-90 prosent av bransjens samlede  driftsinntekter.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no