For investor

EU-direktivet Markets in Financial Instruments Directive, bedre kjent som MiFID, ble innført i 2007. Formålet er økt investorbeskyttelse. Reglene innebærer blant annet at verdipapirforetak i større grad enn tidligere pålegges å innhente opplysninger om sine kunder. Kundene skal klassifiseres i kategorier slik at verdipapirforetakene lettere kan tilpasse sin rådgivning og sine produkter. Verdipapirforetakene er også pålagt omfattende informasjonsplikt overfor kundene. På denne siden finner du mer informasjon om dine rettigheter som kunde og investor, samt beskrivelse av risiko ved ulike typer finansielle instrumenter.

 

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no