KLAGESAKER 2011

mars 19, 2013 13:02:18

2011/1-6: Avviste klagesaker

Avviste klagesaker

mars 19, 2013 13:03:16

2011/7: DnB NOR Markets

Klager gjør gjeldende at innklagede må stå ansvarlig for hans tap som følge av uriktig kursinformasjon, som igjen var en følge av driftsforstyrrelser i innklagedes systemer for internettbasert aksjehandel. Klager fikk ikke medhold.

mars 19, 2013 13:04:48

2011/8: DnB NOR Markets

Klager anfører at DNB NOR Markets skulle frarådet avdøde til å foreta derivathandel, da hun ikke hadde tilstrekkelig erfaring/kunnskap. Klager fikk ikke medhold.

mars 19, 2013 13:05:43

2011/9: DNB Markets

Klager anfører manglende rådgivning fra DNB Markets’ side i forbindelse med derivathandel med gearing. Klagen avvist på grunn av foreldelse.

mars 19, 2013 13:07:16

2011/10: Trukket av klager

Saken ble trukket av klager.

mars 19, 2013 13:08:34

2011/11: Trukket av klager

Saken ble trukket av klager.

mars 19, 2013 13:09:20

2011/12: Pareto Securities AS

Klage på hvordan megler har håndtert sin rådgivningsrolle i forhold til klagers handel i aksjer og fraktderivater. Klager gis delvis medhold.

mars 19, 2013 13:10:16

2011/13: Trukket etter forlik

Saken ble trukket etter forlik.

mars 19, 2013 13:11:16

2011/14: Christiania Securities AS

Klage på manglende innleggelse av stop-loss på enkelte av klagers investeringer i aksjer, samt klage på manglende oppfølgning fra meglers side. Klager fikk medhold.

mars 19, 2013 13:12:02

2011/16: Terra Markets AS

Klage på Terra Markets AS’ manglende ivaretakelse av klagers ønske om ”lav” til ”moderat” risikoprofil, i forbindelse med 14 transaksjoner i 2008.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no