KLAGESAKER 1998

mars 21, 2013 11:03:59

1998/1: Trukket etter forlik

Saken ble trukket etter forlik.

mars 21, 2013 11:04:41

1998/2: DnB Markets

Feil ved utførelse av ordre.

mars 21, 2013 11:05:36

1998/3: Carnegie ASA

Markedsføring og salg av aksjer i Jussystemer AS og TransiNor AS herunder bruk av analyse.

mars 21, 2013 11:06:30

1998/4: Klagen trukket

Klagen trukket og saken henlagt.

mars 21, 2013 11:07:11

1998/5: DnB Markets

Uoppfylte sluttsedler - reklamasjonsregler mv.

mars 21, 2013 11:08:07

1998/6: Saga Securities ASA

Manglende eller sen overførsel av tildelte aksjer.

mars 21, 2013 11:08:51

1998/7: Karl Johan Fonds ASA

Spørsmål om omsetning utenfor børs er i strid med regelverket.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no