KLAGESAKER 1993

mars 21, 2013 13:45:12

1993/1: Midt-Norge fonds

Manglende utførelse av oppdrag og innholdet av oppdraget.

mars 21, 2013 13:45:56

1993/2: Forenede Fonds

Handel på kreditt uten kundes samtykke.

mars 21, 2013 13:46:38

1993/3: SPN fonds

Aksjekjøp i strid med oppdrag.

mars 21, 2013 13:47:24

1993/4: SPN fonds

Innholdet i og behandlingen av ordre om kjøp av grunnfondsbevis.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no