Behandlede klagesaker

Klagerådets avgjørelser er offentlige, dog slik at klagers identitet anonymiseres. Rådets sanksjonsmidler kan være irettesettelse, kritikk, advarsel eller pålegg om retting av praksis. Rådet kan ikke pålegge medlemmer å yte erstatning eller kompensasjon til klager. Imidlertid kan rådet avgi en veiledende uttalelse om hvordan en tvist kan løses.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no