Etisk råd

Verdipapirforetakene lever av kundenes tillit og behovet for ekspertise. Derfor stilles det høye krav til medarbeidernes kompetanse, profesjonalitet og atferd.

 

En av forbundets viktige oppgaver er arbeidet med å sikre høy etisk standard blant sine medlemmer. Etisk råd ble etablert i 1987, samtidig som forbundet vedtok sine første etiske normer. Siden 1990 har det sentrale i arbeidet til Etisk råd vært behandling av klagesaker fra kunder mot medlemsforetak.

 

Behandlingen av saker i Etisk råd skjer etter særskilte behandlingsregler og på bakgrunn av forbundets etiske normer.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no