Bransjenormer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter

https://www.vpff.no/bransjenormer/alminnelige-forretningsvilkår-for-handel-med-finansielle-instrumenter

(Mal utarbeidet av Verdipapirforetakenes Forbund, 19.09.2017)