Styret

Styret i Verdipapirforetakenes Forbund består av ni personer. Det sittende styret ble valgt av generalforsamlingen 20. april 2021 og har følgende sammensetning:

Atle Vereide, SEB (styreleder)

Alexander Opstad, DNB Markets (nestleder)

Peter Straume, ABG Sundal Collier ASA (styremedlem)

Fridtjof Berents, Arctic Securities AS (styremedlem)

Elisabeth Wiger, Clarksons Platou Securities AS (styremedlem)

Christian Begby, Carnegie AS (styremedlem)

Christian Jomaas, Pareto Securities AS (styremedlem)

Signe Helliesen, SR-Bank (varamedlem)

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no