Styret

Styret i Verdipapirforetakenes Forbund består av ni personer. Det sittende styret ble valgt av generalforsamlingen 21. april 2020 og har følgende sammensetning:

Petter Bakken, Arctic Securities AS (styreleder)

Atle Vereide, SEB (nestleder)

Jan Petter Collier, ABG Sundal Collier ASA (styremedlem)

Alexander Opstad, DNB Markets (styremedlem)

Elisabeth Wiger, Clarksons Platou Securities AS (styremedlem)

Christian Begby, Carnegie AS (styremedlem)

Christian Jomaas, Pareto Securities AS (styremedlem)

Tone Cathrine Lunde Bakker, Swedbank (varamedlem)

Signe Helliesen, SR-Bank (varamedlem)

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no