Statistikk for omsetning av OTC aksjer 4. kvartal 2006

Aktiviteten i 2006 var rekordhøy. Omsetningen av unoterte aksjer registrert på OTC-listen endte på NOK 21, 4 mrd mot NOK 16,5 mrd i 2005.

Aktiviteten i 2006 var rekordhøy. Omsetningen av unoterte aksjer registrert på OTC-listen endte på NOK 21, 4 mrd mot NOK 16,5 mrd i 2005. Antall kjøpstransaksjoner var 25 082 i 2006 mot 19 584 i 2005. Gjennomsnittlig transaksjonsstørrelse var på ca NOK 850 000, hvilket tyder på at det er profesjonelle investorer som dominerer handelen i OTC-markedet. Det ble registrert 52 nye selskaper på listen i 2006. 31 selskaper ble avregistrert hvorav 18 skyldes børsnotering. OTC-registrering synes å ha blitt en viktig mellomstasjon for selskaper som har ambisjoner om børsnotering.

Emisjonsvolumet blant selskapene registrert på OTC-listen var rekordhøyt i 2006. Det ble gjennomført emisjoner for NOK 26,8 mrd mot NOK 23,9 mrd i 2005. Dette er svært høye tall, og viser at OTC-markedet har vært et viktig redskap for selskaper som vil benytte aksjemarkedet til å finansiere ekspansjon i virksomheten.

OTC-listen er inndelt i to: 98 selskaper er registrert på den såkalte A-listen og har forpliktet seg til å legge ut kursrelevant informasjon i meldingsystemet som er knytte til OTC-listen. Markedsverdien av disse selskapene var ved årsslutt NOK 87,3 mrd. På den såkalte B-listen var det registrert 48 selskaper til en samlet markedsverdi ved årsslutt på NOK 6 mrd.

Se statistikk her

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no