Statistikk for omsetning av OTC aksjer 3. kvartal 2011

Omsetningen for 3. kvartal 2011 var på NOK 1,8 milliarder mot NOK 716 millioner samme periode i fjor.

Omsetningen var med andre ord over dobbelt så høy i tredje kvartal 2011 som i tredje kvartal 2010. I denne perioden ble det gjennomført emisjoner for ca NOK 58 millioner av selskapene registrert på OTC-listen. Ingen nye selskaper har blitt registrert på OTC-listen i løpet av tredje kvartal 2011 mens to selskaper har blitt avregistert, hvorav et som følge av notering på Oslo Axess.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no