Statistikk for omsetning av OTC aksjer 3. kvartal 2008

Lav omsetning av OTC-aksjer i 3. kvartal 2008; sterkt påvirket av kursnedgang og lav omsetning på Oslo Børs

Vedlagt følger statistikk for omsetning av unoterte aksjer i 3. kvartal 2008. Det ble omsatt unoterte aksjer for NOK 716 mill., mot NOK 4 982 mrd. i samme periode i fjor. Omsetning er i det unoterte markedet påvirkes sterkt av kursnedgang og lavere omsetning på Oslo Børs. Ett nytt selskap ble registrert på OTC-listen, mens 3 selskaper ble avregistrert i denne perioden, hvorav ett ble notert på Oslo Børs/Oslo Aksess. Det ble hentet inn 1 465 393 512 mill. i ny kapital gjennom aksjeemisjoner.

For 3. kvartals statistikk 2008, klikk her

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no