Statistikk for omsetning av OTC aksjer 3. kvartal 2007

Omsetningen av unoterte aksjer var for 3 kvartal 2007 på ca 4,9 mrd mot 2,7 mrd i samme periode i fjor. Hittil i år har omsetningen vært på 18 mrd mot 15,4 mrd i samme periode i fjor. Det er registrert 40 nye selskaper på OTC - listen hittil i år. 39 selskaper er avregistrert, herunder 21 som følge av notering på Oslo Børs eller Oslo Axess.

Se statistikk her

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no