Statistikk for omsetning av OTC aksjer 2. kvartal 2012

Omsetningen av unoterte aksjer i 2. kvartal 2012 endte på NOK 712 millioner sammenlignet med NOK 2,23 milliarder samme periode i fjor.

Selskapene på OTC-listen har gjennomført emisjoner for NOK 1,2 milliarder i 2. kvartal 2012. I løpet av perioden har ingen nye selskaper blitt registrert på OTC-listen, mens to selskaper har blitt avregistrert.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no