Statistikk for omsetning av OTC aksjer 2. kvartal 2008

Lav omsetning av OTC-askjer også i 2. kvartal 2008.

Omsetningen i 2. kvartal 2008 var på NOK 1,8 mrd, mot NOK 6,9 mrd samme periode i fjor. Omsetningen 1. halvår i år endte på NOK 3 mrd, mot NOK 13 mrd samme periode i fjor. Hittil i år har selskaper på OTC-listen hentet inn ca. NOK 1,3 mrd gjennom aksjeemisjoner. Det er registrert 3 nye selskaper på OTC-listen hittil i år, mens 12 er avregistrert. 6 av disse er blitt notert på Oslo Børs/Oslo Axess.

For 2. kvartals statistikk 2008, klikk her

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no