Statistikk for omsetning av OTC aksjer 2. kvartal 2007

Omsetningen av unoterte aksjer var for 2 kvartal 2007 på ca 6,9 mrd mot 5,8 mrd i samme periode i fjor. Hittil i år har omsetningen vært på 13 mrd mot 12,7 mrd i samme periode i fjor. Det er registrert 31 nye selskaper på OTC - listen hittil i år. 17 selskaper er avregistrert som følge av notering på Oslo Børs eller Oslo Axess.

Omsetningen av unoterte aksjer var for 2 kvartal 2007 på ca 6,9 mrd mot 5,8 mrd i samme periode i fjor. Hittil i år har omsetningen vært på 13 mrd mot 12,7 mrd i samme periode i fjor. Det er registrert 31 nye selskaper på OTC - listen hittil i år. 17 selskaper er avregistrert som følge av notering på Oslo Børs eller Oslo Axess.

Se statistikk her

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no