Statistikk for omsetning av OTC aksjer 1. kvartal 2012

Omsetningen av unoterte aksjer i 1. kvartal 2012 endte på NOK 988 millioner sammenlignet med NOK 2,45 milliarder samme periode i fjor.

I perioden har et selskap gjennomført emisjon på NOK 1,7 milliarder (NADL). Ingen nye selskaper ble registrert på OTC-listen i perioden, det var heller ingen selskaper som ble avregistert i løpet av 1. kvartal 2012.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no