Statistikk for omsetning av OTC aksjer 1. kvartal 2008

Lav omsetning av OTC-aksjer 1. kvartal 2008.

Omsetningen av unoterte aksjer var i 1 kvartal 2008 ca NOK 1,3 milliarder, mot ca NOK 6,1 milliarder i tilsvarende periode i 2007. Man må tilbake til 2005 for å finne en lavere omsetning i første kvartal. Nedgangen i omsetningen skyldes antagelig den usikkerhet som har preget aksjemarkedene den siste tiden, noe som også har ført til at det er få introduksjoner av selskaper på børs og i det unoterte markedet.

 

 For 1. kvartals statistikk 2008, klikk her

 

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no