Statistikk for omsetning av OTC aksjer 1. kvartal 2007

Omsetningen av unoterte aksjer var ca 6,1 mrd i 1 kvartal 2007 mot 6,8 mrd samme periode i fjor. Det er blitt registrert 16 nye selskaper på OTC listen de 3 første mnd i 2007.

Se statistikk her

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no