OTC-statistikk 2011

Omsetningen av unoterte aksjer i 2011 endte på ca. NOK 7,3 mrd. sammenlignet med ca NOK 2,9 mrd i 2010.

Omsetningen i 4. kvartal endte på ca. NOK 1,8 mrd som er noe høyere enn 4. kvartal i 2010 (NOK 1,3 mrd). 6 nye selskaper har blitt registrert på OTC-listen i løpet av 2011 hvorav 1 selskap ble registrert i 4. kvartal. 12 selskaper ble strøket fra OTC-listen, hvorav 6 selskaper ble notert på Oslo Axess. I løpet av 2011 har 5 selskaper blitt flyttet fra A- til B-listen pga. manglende overholdelse av betalings- og informasjonsplikt. Til sammen ble 10 selskaper strøket fra B-listen i 2011. 1 selskap ble flyttet fra B-listen til A-listen. Ved årsskiftet var det registrert 72 selskaper i OTC-systemet til en samlet markedsverdi på ca. NOK 63 mrd. Selskapene på OTC-listen hentet inn ca. NOK 10,9 mrd. i risikokapital gjennom aksjeemisjoner i løpet av 2011.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no