OTC-statistikk 2007

Forbundet har utarbeidet statistikk for unoterte aksjer i 2007.

Omsetningen av unoterte aksjer i 2007 endte på om lag samme nivå som i 2006, dvs. ca. NOK 21,4 mrd. Ved årsskiftet var det registrert 106 aksjer i OTC-systemet til en samlet markedsverdi på ca. NOK 96 mrd. 48 nye selskaper ble registrert, mens 53 selskaper ble avregistrert. Av disse ble 29 notert enten på Oslo Børs eller på Oslo Axess. OTC selskapene gjennomførte emisjoner i 2007 på ca. NOK 20 mrd. Omsetningen i 4. kvartal 2007 var på ca. NOK 3.3 mrd. mot NOK 5.9 mrd. i 4. kvartal 2006.

Klikk her for statistikk for 2007.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no